ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Οι χοροί της Κρήτης λένε ότι είναι πολλοί. Ορισμένοι από αυτούς είναι τοπικοί-χορεύονται δηλαδή μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο χωριό ή επαρχία - και άλλοι χορεύονται σε όλη την Κρήτη. Οι τοπικοί χοροί είναι:

- Απανωμερίτης

- Ζερβόδεξoς

- Αράπικος

- Μικρό Μικράκι

- Κατσιμπαδιανός

- Ρουματιανή Σούστα

- Αγκαλιαστός

- Λαζώτης

- Πηδηχτός Σικ

- Πριμνιανός

- Ανωγειανός Πηδηχτός

- Πρινιώτης

- Τριζάλης

- Γλυκομιλίτσα

- Γεροντίστικος κ.α.

- Ξενομπασάρης

- Σητειακός Πηδηχτός

Σήμερα οι πιο διαδεδομένοι και αγαπητοί χοροί της Κρήτης είναι πέντε:

  • O Συρτός ή Χανιώτης

  • Ο Μαλεβιζιώτης ή Καστρινός

  • Ο Σιγανός

  • Το Πεντοζάλι

  • Η Σούστα

Οι πέντε λοιπόν διαδεδομένοι χοροί, επικράτησαν επειδή τα βήματα σε σχέση με των τοπικών είναι πιο δυναμικά ή πιο τεχνικά και παρουσιάζουν ιδιομορφία στο ύφος του χορευτή.

Σε κάποιους από τους πέντε αυτούς χορούς μπορεί να συναντήσουμε παραλλαγές. Δεν είναι λάθος ούτε άλλος χορός, απλά η διαφορά βρίσκεται σε κάποια από τα βήματα ή καμία φορά στο στυλ.