‘Εναρξη νέου κύκλου μαθημάτων 2020-2021

 

                   ‘Εναρξη νέου κύκλου μαθημάτων 2020-2021

Οι εγγραφές και τα μαθήματα χορού ξεκινούν:

Για την σχολή της Αγίας Παρασκευής τη  Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 (ενήλια αρχάρια και προχωρημένα τμήματα)

και τη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 για όλα τα παιδικά τμήματα (αρχάρια-προχωρημένα)

 

Για την σχολή της Δάφνης τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου  και ώρα 21:00 (ενήλικα αρχάρια και προχωρημένα τμήματα)

και τη Κυυριαή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00  για όλα τα παιδικά τμήματα (αρχάρια-προχωρημένα)

 

 

-Τα τμήματα που θα συγκροτηθούν είναι:

  • Αρχαρίων
  • Προχωρημένων
  • Ταχύρυθμων μαθημάτων
  • Ομάδα παραστάσεων

                            Καλή χορευτική σεζόν

 

Με εκτίμηση

Ο Χοροδιδάσκαλος

Κώστας Κυριακάκης

-Πληροφορίες:

  1. Για την σχολή της Αγίας Παρασκευής Αγίας Τριάδος 19 210 6015504
  2. Για την σχολή της Δάφνης Ελευθερίου Βενιζέλου 16 210 9768814