ΑΣΚΟΜΠΑΝΤΟΥΡΑ

Παλιό παραδοσιακό όργανο, παιζόταν από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και αργότερα από τους Ρωμαίους. Στη Κρήτη το συναντάμε πιο πολύ στα ορεινά χωριά της. Σήμερα η παρουσία του σπανίζει.