ΛΑΟΥΤΟ

Κάνει την εμφάνιση του στη κεντρική και δυτική Κρήτη γύρω στο 1930. Μουσικό όργανο με φοβερές δυνατότητες, δυνατότερο ήχο από τα άλλα συνοδευτικά όργανα. Με τη παρουσία του βλέπουμε την εκτόπιση του μπουλγαρί, του μαντολίνου και τις μαντόλας. Στην αρχή το συναντάμε απλά ως συνοδευτικό όργανο, ενώ σήμερα παίζεται και έως σόλο και αποδίδει κατά το τέλειο τρόπο τις κρητικές μελωδίες.