ΝΤΑΟΥΛΙ

Αρχαιότατο όργανο, κοινό σχεδόν σε όλους τους λαούς του κόσμου. Η εμφάνιση του στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στη Ανατολική Κρήτη, χρονολογείται γύρω στο 16ο αιώνα. Συνοδευτικό όργανο της λύρας ή του βιολιού μέχρι το '50 με το '60. Σήμερα η παρουσία του είναι δυσεύρετη ή δεν υπάρχει καθόλου.