ΣΦΥΡΟΧΑΜΠΙΟΛΟ Η ΘΙΑΜΠΟΛΙ

Παλιό παραδοσιακό όργανο, παιζόταν από τα παλιά χρόνια στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Ήταν το όργανο της συντροφιάς των βοσκών στα βουνά. Σήμερα το συναντάμε από λίγους κατοίκους της Κρήτης.