ΒΙΟΛΟΛΥΡΑ

Κάνει την εμφάνιση της στην ανατολική Κρήτη γύρω στα 1920 και παιζόταν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '40. Έχει σχήμα βιολιού, με τέσσερις χορδές και παίζεται από τον οργανοπαίχτη όπως τη λύρα. Συνοδευτικά όργανα της βιολόλυρας ήταν το μαντολίνο και η μαντόλα, πριν κάνει την εμφάνιση του λαούτο. Σήμερα η παρουσία της βιολόλυρας είναι σχεδόν ανύπαρκτη.