Σχολή Χορού Αγ.Παρασκευής


Οι εγγραφές και τα μαθήματα χορού θα ξεκινήσουν:

  • Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 για όλα τα ενήλικα τμήματα
  • (αρχάρια-προχωρημένα)
  • Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 για όλα τα παιδικά τμήματα
  • (αρχάρια-προχωρημένα)