Σχολή Χορού Δάφνης

 

  • Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 για όλα τα ενήλικα τμήματα
  • (αρχάρια-προχωρημένα)
  • Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 για όλα τα παιδικά τμήματα
  • (αρχάρια-προχωρημένα)