Κρητική παρουσία

20.jpg

Σημαντική η Κρητική παρουσία στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών